در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

مقاله رشته حسابداری با عنوان حسابداري دولتی

مقاله رشته حسابداری با عنوان حسابداري دولتی مقاله رشته حسابداری با عنوان حسابداري دولتی

مقاله رشته حسابداری با عنوان حسابداري دولتی  درفرمت ورد 28 صفحه قابل ويرايش

مديريت فرآيند تصميم گيري است و تصميم گيري نيازمند اطلاعات است. از ميان اطلاعات گوناگوني كه مديران براي اخذ تصميمات خود بدان نيازمندند، اطلاعات مالي جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه اكثر قريب به اتفاق تصميمات مديران مستقيما آثار و پيامدهاي مالي داشته و يا بطور غير مستقيم وضعيت مالي موسسه را تحت تاثير قرار مي دهند. اطلاعات مالي و حسابداري ابزار ارزشمندي جهت تصميمات مربوط به تامين، تخصيص و كنترل منابع اقتصادي در اختيار مديران قرار مي دهد. هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور عهده دار انجام برخي از وظايف دولت هستند و لذا براي ايفاي وظايف محوله، بودجه اي در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختيار آنها گذاشته مي شود تا پس از تخصيص اعتبار و دريافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معين دستگاه آن را به مصرف برسانند. حسابداري فقط با وقايعي كه بتوان آن را با پول اندازه گيري كرد، سروكار دارد. باين ترتيب بسياري از رويدادها و واقعيتهاي مهم يك سازمان كه قابل بيان به زبان پول نيستند در دفاتر مالي آن ثبت و ضبط نمي شوند.

حسابداري يك نظام اطلاعاتي مالي است:

اين نظام اطلاعات مالي مجموعه اي از روشها و قواعدي است كه از طريق آن اطلاعات مالي مربوط به يك موسسه، جمع آوري، طبقه بندي و به نحو قابل فهم و ساده اي در قالب گزارشهاي مالي خلاصه و گزارش مي شود تا بتواند در تصميم گيريهاي مديران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گيرند. نتيجه آنكه حسابداري ابزار تصميم گيري و مديريت است و نظام حسابداري هر سازمان تابع نيازهاي اطلاعاتي آن سازمان مي باشد.

قیمت این فایل 7000تومان می باشد

خرید آنلاین

مقاله رشته حسابداری با عنوان حسابداری دولتی  

مقاله رشته حسابداري با عنوان حسابداري دولتي


مقاله رشته حسابداري  با عنوان حسابداري دولتي درفرمت ورد 14 صفحه قابل ویرایشحسابداري دولتي نظامی است كه

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري وحسابرسي دولتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري وحسابرسی دولتي )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( حسابداري وحسابرسی دولتي )رشته حسابداري تم

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته حسابداری با عنوان اصول حسابداري 1  

پاورپوینت رشته حسابداري با عنوان اصول حسابداري 1


پاورپوینت رشته حسابداري با عنوان اصول حسابداري  1  در 337 اسلاید قابل ویرایشتعاریف حسابداري :  

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته حسابداری با عنوان اصول حسابداري 1  

پاورپوینت رشته حسابداري با عنوان اصول حسابداري 1


پاورپوینت رشته حسابداري با عنوان اصول حسابداري  1  در 337 اسلاید قابل ویرایشتعاریف حسابداري :  

ادامه مطلب  

مقاله رشته حسابداری با عنوان حسابداري دولتی  

مقاله رشته حسابداري با عنوان حسابداري دولتي


مقاله رشته حسابداري با عنوان حسابداري دولتي  درفرمت ورد 28 صفحه قابل ویرایشمدیریت فرآیند تصمیم گیری است و

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري پيشرفته 1 )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري پیشرفته 1 )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( حسابداري پیشرفته 1 )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري صنعتي 3 )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري صنعتی 3 )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( حسابداري صنعتی 3 )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نیمس

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري صنعتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري صنعتی )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( حسابداري صنعتی )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نیمسال

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري مالياتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري مالیاتی )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( حسابداري مالیاتی )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نی

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري 1 )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري 1 )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري 1 )رشته حسابداري تمامی گرایش ها(نیمسال

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1